Condicions

(al final de la pàgina también se pueden leer las condiciones en castellano)

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents condicions s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a través de la nostra pàgina web www.nativa.cat/botiga de la qual n’és titular Indigestió Musical SL amb N.I.F: B-64.113.988.

Condicions generals:

Els preus dels productes exposats a la pàgina web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Condicions de compra:

Per a realitzar una comanda, l’usuari haurà d’insertar tots els articles que desitgi adquirir a la “cistella” i seguir les instruccions que s’hi indiquen. El preu inclou les despeses d’enviament per correu a qualsevol indret de la Península o les Illes. Per altres destinacions, consulteu-ho enviant-nos un correu a info@indigestio.com

Condicions de pagament:

• El pagament s’efectuarà mitjançant targetes de crèdit VISA i MasterCard o mitjançant transferència bancària.

• En el cas del pagament mitjançant targeta, una vegada validada la compra, caldrà omplir els 16 dígits del número de la targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat d’aquesta (3 dígits de la part posterior de la targeta)

• En el cas de que la targeta no sigui acceptada, la comanda es cancel•larà automàticament i s’informarà al client de que la operació no s’ha dut a terme correctament.

Seguretat i confidencialitat:

• Indigestió Musical SL garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els seus clients. Així, totes les operacions de pagament on-line es realitzaran a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per part de tercers. D’aquesta manera, Indigestió Musical SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de 1999 de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en la Llei 34/2002 de l’11 de juliol (LSSI).

• Totes les dades facilitades pels nostres clients seran incloses en un fitxer automàtic de dades de carácter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’Indigestió Musical SL.

• En compliment d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de 1999 i de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol (LSSI), els clients d’Indigestió Musical SL poden, en tot moment, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre les seves dades personals posant-se en contacte mitjançant correu electrònic a:

Indigestió Musical SL: info@indigestio.com indicant, com a assumpte, “dades personals de la web”.

 


 

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las presentes condiciones se aplican a todas las transacciones comerciales realizadas a través de nuestra página web www.nativa.cat/botiga de la que es titular Indigestió Musical SL con N.I.F: B-64113988.

Condiciones generales:

Los precios de los productos expuestos en la página web incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4% para libros.

Condiciones de compra:

Para realizar un pedido, el usuario deberá insertar todos los artículos que desee adquirir en la “cesta” y seguir las instrucciones que se indican. El precio incluye los gastos de envío por correo a cualquier lugar de la Península o las Islas. Para otros destinos, consultar enviando un correo a info@indigestio.com

Condiciones de pago:

• El pago se efectuará mediante tarjetas de crédito VISA y MasterCard o mediante transferencia bancaria.

• En el caso del pago mediante tarjeta, una vez validada la compra, deberá rellenar los 16 dígitos del número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad de la misma (3 dígitos de la parte posterior de la tarjeta)

• En el caso de que la tarjeta no sea aceptada, el pedido se cancelará automáticamente y se informará al cliente de que la operación no se ha realizado correctamente.

Seguridad y confidencialidad:

• Indigestió Musical SL garantiza la seguridad y confidencialidad de todas las comunicaciones con sus clientes. Así, todas las operaciones de pago on-line se realizan a través de un servidor seguro, basado en el estándar SSL que protege los datos frente a intentos de violación por parte de terceros. De esta manera, Indigestió Musical SL garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, domiciliarios, de pago y de cualquier otro tipo que nos proporcionen nuestros clientes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999 de la Protección de Datos de Carácter Personal, así como en la Ley 34/2002 de 11 de julio (LSSI).

• Todos los datos facilitados por nuestros clientes serán incluidos en un fichero automático de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la responsabilidad de Indigestió Musical SL.

• En cumplimiento de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 1999 y de la Ley 34/2002 del 11 de julio (LSSI), los clientes de Indigestió Musical SL pueden, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación  y oposición sobre sus datos personales poniéndose en contacto mediante correo electrónico a:

Indigestió Musical SL: info@indigestio.com indicando, como asunto, “datos personales de la web”.