e Obrim la Xarxa Nativa |Nativa
Skip to content


Obrim la Xarxa Nativa

Escrit el 20/10/2015 per admin a la categoria OPINIÓ.
Tags:
Traducción al castellano al final de la página

Obrim la Xarxa Nativa, una eina feta amb codi més o menys lliure, que esperem que serveixi per acompanyar la tasca que habitualment fem des de Nativa. L’obrim amb un esperit d’allò més experimental, i amb la intenció d’ajudar-la a evolucionar segons l’us i necessitats que vagin sorgint.

Què és la Xarxa Nativa?

De moment, una eina web per a connectar xarxes socials que esperem que serveixi per a la publicació de textos lliures i per la seva discussió, i també per a facilitar el possible contacte i diàleg entre gent que llegeix Nativa. Un FB casolà, vinculat a Nativa, per entendre’ns.

Sobre què es pot publicar a Nativa?

D’entrada, el nostre desig a l’hora d’obrir-la és promoure converses a l’entorn dels temes que habitualment són presents a nativa.cat: la cultura vista des d’un punt de vista no sectorial, la cultura tractada com quelcom proper i vinculat a la vida, amb especial accent en la música, la dimensió política de la cultura, la reflexió filosòfica a l’entorn de la cultura, les polítiques culturals, la gestió comunitària de la cultura, la mirada crítica sobre les pràctiques culturals, la crítica simbòlica sobre tot el que ens envolta…

També ens interessa molt -i és un dels motius importants per obrir la Xarxa- la observació immediata i quotidiana sobre els fets culturals: comentaris sobre lectures, concerts de música, coses que passen el carrer, teatre, dansa… associacions i cooperatives, pel·lícules, xerrades, jornades, congressos… Fugint, en la mesura del possible, de la valoració centrada en indicar si s’ha de comprar o no, i posant l’accent en allò que s’explica, es transmet, es viu, succeeix… No l’utilitzeu per propaganda plana, per favor.

En l’idioma que vulgueu.

Per què, la Xarxa Nativa?

Encara que tingui un esperit força obert i lliure, el que publiquem habitualment a Nativa no deixa de respondre a una tasca editorial: Escollim la majoria de gent que publica, tractem de construir un mosaic amb determinat sentit, busquem determinat estil en l’escriptura… Intuïm que hi ha gent que pot tenir ganes d’escriure i compartir idees a Nativa amb un esperit similar, i no ens resulta fàcil garantir l’atenció personal sobre aquestes propostes “lliures” que puguin arribar per la seva publicació a la revista (sí, encara li diem revista, al bloc…). Així que ens sembla que pot ser útil un canal obert per a facilitar això, sense “editorialitzar”.

Tot i que no deu ser difícil per altres mitjans, esperem que la Xarxa Nativa també pugui servir per posar en contacte gent que llegeix Nativa.

Tenim una certa fal·lera per promoure l’ús autònom i descentralitzat de les tecnologies, i pensem que més enllà de twitters i facebooks hauríem de trobar eines amb menys control i dependència. Potser és un bon moment per posar-s’hi.

Però no és una mica precària aquesta Xarxa?

Doncs potser sí, i vés a saber amb què ens trobarem si es fa servir gaire…!!! No ens estranyaria si en els primers usos ens fallen el servidor, la base de dades i aquestes coses. Us demanem paciència amb antelació!

En tot cas, si veiem que la cosa funciona i té sentit, ens comprometem a dedicar-hi recursos i energia per millorar-la i fer-la més bonica. També seran benvinguts tots els suggeriments i cops de ma.

D’entrada hem optat per limitar les possibilitats del programari (buddypress) per orientar el seu us a la inserció de text, deixant per a més endavant -si s’escau- l’ús d’imatges i altres recursos audiovisuals.

Veureu també que la traducció del programari al català és precària. Això no depèn només de Nativa. Si voleu, podeu entrar aquí, i veure com ajudar a millorar-la (les millores en la traducció beneficien a qualsevol que faci servir aquest programari).

Què cal fer per entrar-hi?

Ves a xarxa.nativa.cat, registra’t i comença a xafardejar i escriure (si vols).

 

Per a qualsevol comentari sobre tot això, ens pots escriure a info@nativa.cat

 


 

Abrimos la Xarxa Nativa, una herramienta hecha con código más o menos libre, que esperamos que sirva para acompañar la tarea que habitualmente hacemos desde Nativa. La abrimos con un espíritu de lo más experimental, y con la intención de ayudarla a evolucionar según el uso y necesidades que vayan surgiendo.

¿Qué es la Xarxa Nativa?

De momento, una herramienta web para conectar redes sociales que esperamos que sirva para la publicación de textos libres y por su discusión, y también para facilitar el posible contacto y diálogo entre gente que lee Nativa. Un FB casero, vinculado a Nativa, para entendernos.

Sobre qué se puede publicar en Nativa?

De entrada, nuestro deseo a la hora de abrirla es promover conversaciones en torno a los temas que habitualmente están presentes en nativa.cat: la cultura vista desde un punto de vista no sectorial, la cultura tratada como algo cercano y vinculado a la vida, con especial acento en la música, la dimensión política de la cultura, la reflexión filosófica en torno a la cultura, las políticas culturales, la gestión comunitaria de la cultura, la mirada crítica sobre las prácticas culturales, la crítica simbólica sobre todo lo que nos rodea …

También nos interesa mucho -y es uno de los motivos importantes para abrir la Red- la observación inmediata y cotidiana sobre los hechos culturales: comentarios sobre lecturas, conciertos de música, cosas que pasan la calle, teatro, danza … asociaciones y cooperativas, por · películas, charlas, jornadas, congresos … Huyendo, en la medida de lo posible, de la valoración centrada en indicar si se debe comprar o no, y haciendo hincapié en lo que se explica, se transmite, se vive, sucede … No utilizar para propaganda plana, por favor.

En cualquier idioma.

Por qué, la Xarxa Nativa?

Aunque tenga un espíritu bastante abierto y libre, lo que publicamos habitualmente en Nativa no deja de responder a una labor editorial: Elegimos la mayoría de gente que publica, tratamos de construir un mosaico con determinado sentido, buscamos determinado estilo en la escritura … Intuimos que hay gente que puede tener ganas de escribir y compartir ideas a Nativa con un espíritu similar, y no nos resulta fácil garantizar la atención personal sobre estas propuestas “libres” que puedan llegar por su publicación en la revista (sí , aunque le decimos revista, el blog …). Así que nos parece que puede ser útil un canal abierto para facilitar esto, sin “editorializar”.

Aunque no debe de ser difícil para otros medios, esperamos que la Red Nativa también pueda servir para poner en contacto gente que lee Nativa.

Tenemos una cierta obsesión por promover el uso autónomo y descentralizado de las tecnologías, y pensamos que más allá de twitters y facebooks deberíamos encontrar herramientas con menos control y dependencia. Quizá sea un buen momento para ponerse.

Pero no es un poco precaria esta Xarxa?

Pues quizá sí, y quién sabe con qué nos encontraremos si se usa mucho…!!! No nos extrañaría si en los primeros usos nos fallan el servidor, la base de datos y esas cosas. Os pedimos paciencia con antelación!

En todo caso, si vemos que la cosa funciona y tiene sentido, nos comprometemos a dedicar recursos y energía para mejorarla y hacerla más bonita. También serán bienvenidos todas las sugerencias y golpes de mano.

De entrada hemos optado por limitar las posibilidades del software (BuddyPress) para orientar su uso en la inserción de texto, dejando para más adelante -en su caso- el uso de imágenes y otros recursos audiovisuales.

Verá también que la traducción del software en catalán es precaria. Esto no depende sólo de Nativa. Si lo desea, puede entrar aquí, y ver cómo ayudar a mejorarla (las mejoras en la traducción benefician a cualquiera que use este software).

¿Qué hacer para entrar?

Ve a xarxa.nativa.cat, regístrate y empieza a curiosear y escribir (si quieres).

 

Para cualquier comentario sobre ello, nos puedes escribir a info@nativa.cat

 


0 Respostes

Si vols pots seguir els comentaris per RSS.Pots escriure HTML senzill

Trackback?Autors

Arxius

Què és Indigestió?

Indigestió és una organització professional, i no-lucrativa, creada el 1995, que treballa, des de Barcelona, per promoure la cultura musical, des de la perspectiva del ciutadà. El nostre eix principal no és la promoció dels artistes o el negoci musical, sinó l’aprofundiment en les relacions entre la societat i els artistes. Ah, i també tenim una medalla del FAD!

Contacte

Mail to info(a)nativa.cat

Política de privacitat

Donen suport

fesnos_indies
mininativa és una publicació d'mininativa subjecta a una llicència Creative Commons ( BY NC ND )